„Наставата по македонски јазик и култура е наменета за оние кои сакаат да стекнат познавања од македонскиот јазик и богатата македонска култура и за слушатели со одредени предзнаења кои сакаат да ги предлабочат своите комуникациски способности на македонски јазик и да научат повеќе за македонското современо општество.“
Аниса Трпевска
Учителка

Македонскиот клуб Илинден одржува часови секоја понеделник во 17:00 часот, во просториите на клубот. Пријавете се на тел. 0157-71452948

Comments are closed.

Close Search Window